آدامس فرست طعم آناناس 27 گرم First

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

آدامس فرست طعم هندوانه 27 گرم First

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

آدامس فرست طعم توت فرنگی 27 گرم First

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

آدامس تریدنت قوطی فلزی با طعم پرتقال و کیوی Trident

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آدامس تریدنت قوطی فلزی با طعم دارچین Trident

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آدامس تریدنت قوطی فلزی با طعم نعناع Trident

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آدامس فایو فلزی با طعم طالبی و هندوانه و کیوی Five

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آدامس فایو فلزی با طعم هندوانه Five

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آدامس ویویدنت vivident

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

آدامس ویویدنت قوطی سفید vivident

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

آدامس ویویدنت مکعبی vivident

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.